utorak, 21. siječnja 2020.

Mileniski letrat ?

Znon da nos je malo, ma ovoko malo, to ni siguro. Di se je falilo: odabir štajuna u kojemu se snimo, ura,don, ili organizacija svega. Koko god se kome cinilo da ovaki događaj ni bitan, a možda i ni, isto je lipo imat mileniski letrat, a kad ga se je već organiziralo onda je to vajalo ucinit kako Bog zapovido.
Je to linost ili komod, ni dobro. Istina je da je i ura od obida ma sve to ni opravdanje. Jedon mi je reka da bi Grad  u demografskim poticajima vajo vikendom izgosit letriku pa neka mlaji cinidu dicu, pa da bi nos onda bilo veće. Kako je je, ovo ni našo provo slika.