četvrtak, 1. rujna 2022.

LAG ⊚ FLAG Škoji Vis,30.08.2022.g. Kordinacija gradonačelnika i načelnika sa područja LAG-a i FLAG-a Škoji

 

📌U utorak 30.08.2022., u gradu Visu u Gradskoj vijećnici održali smo koordinaciju gradonačelnika i načelnika sa područja obuhvata LAG-a i FLAG-a Škoji, te redovne Skupštine.

✅Na koordinaciji smo raspravili o nekoliko važnih tema: stanju provedbe LEADER/CLLD mjere na području LAG-a i FLAG-a Škoji, skorom raspisivanju tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, o planu provedbe aktivnosti u okviru tekućih troškova i troškova vođenja LRSR FLAG-a Škoji u 2023. godini, a dotakli smo se i novog razdoblja te smo prikazali plan definiranja intervencija ulaganja u malu ruralnu infrastrukturu putem LRS LAG-a Škoji 2023.-2027.

✔️️Konstruktivna rasprava i zaključci zasigurno će pomoći pri provedbi LEADER/CLLD mjere na našem području. Zajednički cilj nam je uspješan završetak programskog razdoblja 2014.-2020. i prijelaznog razdoblja 2021. -2022., kao i početak uspješne provedbe naših lokalnih razvojnih strategija u okviru novog programskog razdoblja.

✅Potom su uslijedile Skupštine LAG-a i FLAG-a Škoji. Izdvajamo da je na sjednici Skupštine FLAG-a Škoji usvojena Odluka o odobrenju druge samoinicijativne izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.-2020., a u cilju efikasnije provedbe Strategije.


Dom za stare i nemoćne osobe Vis - Primopredaja radovana na sanaciji am...


Nakon stanke uslijed pandemije nastavlja se obnova Doma za starije i nemoćne osobe Vis. Upravo je izvršena primopredaja radova na sanaciji ambulante u vrijednosti 90 tisuća kuna. Investicija je osigurana iz županijskog proračuna. U tijeku je instalacija vatrodojavnog sustava u vrijednosti od 150.ooo kn. osigurana iz fonda matičnih sredstava Splitsko dalmatinske županije. Nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji praonice rublja kao i na izradi odnosno potvrdi glavnog projekta proširenja Doma.