četvrtak, 9. srpnja 2020.

Vis,11.o7.2o2o.god. Batarija, Komiža, 12.o7.2o2o.god. Koncert " Viva Vivaldi "

MOLIMO DA SE PRILIKOM DOLASKA NA KONCERT PRIDRŽAVATE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO I NACIONALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE!