srijeda, 17. veljače 2021.

Vis,POS- ovi stanovi- Redovna konrola gradilišta


Redovna kontrola gradilišta POS-ovih stanova u Gradu Visu izvršili su predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ( APN ) uz prisustvo Nadzornog organa  (Atelje za arhitekturu i urbanizam doo Komiža ( a +u ) i predstavnika Grada Visa.  U obilasku gradilišta i pregledu dokumentacije konstatirano je da radovi idu prem  dogovorenoj dinamici i projektnoj dokumentaciji. Dogovorena je dinamika izgradnje  komunalnih priključaka na kanalizaciju i elektro mrežu.

 


Vis, Poklod 2021. god. BOLJE IZGUBITI SELO NEGO OBIČAJE