utorak, 30. rujna 2014.

Arhiva VHS: PRVI GLAS VISA 1998.g.

PREBAČENO SA 16 GODINA STARE VIDEO KASETE. SINHRONIZACIJA 
TONA I SLIKE NIJE BAŠ NAJBOLJA ALI SE DA GLEDATI.