utorak, 22. svibnja 2018.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga urbanističkog plana uređenja rualnih naselja Podstražje i Brgujac


O Nacrtu UPU izvještaj su podnjeli u ime projektanta Mario Pezelj i gradonačelnik Visa Ivo Radica