srijeda, 11. srpnja 2018.

Besplatne knjige za učenike osnovnih škola od 1.-8. razreda.


Besplatne knjge za učenike osnovnih škola od 1.- 8. razreda. (Opće informacije o Projektu)
Poštovani,
radi učestalih upita ovim putem šaljem Vam šaljem detaljnije informacije o Projektu Besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola od 1.- 8. razreda.

Nakon temeljne analize broja učenika i knjiga koje se koriste u pojedinoj školi te izračuna stvarnih potreba  
procijenjeno je kako je Županija u mogućnosti financirati udžbenike za učenike od  1. - 8. razreda za sve škole kojima je Osnivač.
Osnovna zamisao je da se udžbenici vrate nakon isteka školske godine u škole kako bi ih mogla koristiti iduća generacija učenika.
Županija je preuzela cjelokupan Projekt, raspisala Javni natječaj te smo trenutno u fazi odabira najpovoljnije ponude,
nakon čega će škole biti službeno i detaljno upoznate sa svim detaljima Projekta te pozvane provjeriti i dopuniti već poslane podatke o broju učenika.

Županije nabavlja sve udžbenike (bez radnih bilježnica i likovnih mapa) za sve redovne predmete te izborni predmet vjeronauk.
Knjige će biti dostavljene u škole nakon okončanja postupka Javne nabave te nadopune podataka u komunikaciji s školama.

Za sva pitanja o mogućnostima i planu financiranja i nabave radnih bilježnica od strane lokalne samouprave (gradovi i općine) molimo kontaktirajte nadležnu lokalnu
samoupravu na kojoj se nalazi vaša školska ustanova.

Nema komentara:

Objavi komentar