utorak, 30. travnja 2019.

Dječji vrtić "Vis" tiskao slikovnicu "MOJ LIPI ŠKOJ"
Veliki iskorak u Dječjem vrtiću Vis. Tiskanjem slikovnice "MOJ LIPI ŠKOJ" djelatnici pokazuju
da rade sa velikim entuzijazmom i htjenjem da se unapredi i dodatno obogati sadržaj boravka djece u vrtiću. Potcanjem djece na učenju " viškega jezika " osiguravaju da isti ne ode u zaborav.

Nema komentara:

Objavi komentar