srijeda, 28. rujna 2016.

Jematva 2016

Libar viškiga jazika: jematva - berba, jedan od najznačajnijih poslova u ciklusu proizvodnje grožđa i u otočkom životu uopće; vrši se po osobenoj viškoj tehnologiji; počinje s pripremama podrumskog suđa, kada svuda uz more peru stanjaju karatile, bacve, baje, banjelice, pritore, groce, lakomice, lise i take, mocidu mihe, zatim se uređuje podrum i namješta podrumsko suđe: namišćaju se kantiri, na kantire taki, a na take, bacve, karatili, baje i banjelice; parićoje se tisak, pere pila, namišćaju se lise, ubere se šparoga i namisti sparožina; uporedo se sprema živina i njezina oprema: polkiju se beštije, remordinoje se samor, meće se novo steja i nove blazinjice, fodroje u novi bumbažin, objogloje se pofina i poprug, razmotoju se i pjumboju konopi i praće, cinidu se nove ruline i žuntoju oglovi: meću se nove kavestre da store ne puknu hodeć nistarmo; vadidu se bale suhi trovi, lomidu se rogoci na mole kušćiće, kupuje se zob za beštije i mocidu cviti škrobuta......

Nema komentara:

Objavi komentar